KRAV

KRAV  är en svensk organisation som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Kontrollbesök genomförs en gång per år hos tillverkare av produkten.


Tillbaka till toppen