Kvalitetscertifieringar

Vi ställer höga krav på vårt rosteri. Genom stora investeringar i en högteknologisk produktion har vi säkrat en frontposition inom miljöområdet. Idag är vi ensamma i Skandinavien om att vara ISO och IFS-certifierade. Det är ett kvitto på att vi lyckats hålla en hög och jämn kvalitet i hela produktionskedjan, från inköp och ledningssystem till miljö och livsmedelssäkerhet.

BKI har kvalitet, livsmedelssäkerhet och hänsynstagande till miljö och omvärld som fokusområde i allt vi gör. BKI:s rosteri är certifierat av IFS, International Featured Standards, med rankning nivå HIGHER LEVEL. IFS-standarden är en erkänd standardisering inom livsmedelsbranschen med höga krav på livsmedelssäkerhet, spårbarhet och hygien. IFS-standardiseringen är baserad på HACCP-principerna. Vi är även certifierade gällande ISO 9001.
Vårt program för kvalitetsstyrning och livsmedelssäkerhet förbättras löpande och anpassas till kundbehov och lagstadgade krav. Vi har även ett tätt samarbete med våra leverantörer för att säkra ett fortsatt fokus på kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Vår verksamhet är godkänd och kontrollerad av det danska livsmedelsverket där vi har Elite-smileystatus. Det kräver fyra på varandra följande kontrollrapporter helt utan anmärkning. Våra certifieringar är uttryck för att BKI utöver att leva upp till gällande regler om livsmedelssäkerhet även sätter upp ytterligare mål och än högre krav på oss själva. Vi är medvetna om att våra beslut och handlingar påverkar omvärlden, därför överväger vi konstant våra CO2-utsläpp och försöker ständigt att utveckla lösningar som är mest skonsamma för miljön.
 

 

Tillbaka till toppen