RainForest Alliance

RainForest Alliance är en internationell och ideell miljöorganisation. Dess uppdrag är att skydda ekosystem och de människor och vilda djur och växter som är beroende av dem.

Rainforest Alliance arbetar för att skydda vilda djur och växter, naturresurser, samt för att hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets välfärd. Rainforest Alliance-märkningen bygger på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet.

Tillbaka till toppen