UTZ

Certified "Good Inside"-märkningen garanterar att kaffet dels är producerat på ett ur miljösynpunkt ansvarsfullt sätt samt att produktionen präglas av rimliga villkor.

UTZ är en oberoende organisation som vill sätta en minimistandard för ansvarsfull kaffeproduktion. UTZ-certifiering säkerställer att kaffet odlas och efterbehandlas på ett sätt som tar ansvar för miljö, sociala aspekter och matsäkerhet. Miljökraven är inte lika långtgående som för ekologiskt kaffe och betalningen har ingen miniminivå.

Unikt för UTZ är att kaffet är spårbart till de olika odlarna. Via datummärkning och internet kan man ta reda på var kaffet har odlats och ofta hitta information om odlingen eller kooperativet ifråga.

Tillbaka till toppen