Från planta till påse

Kaffekunskap / Från planta til påse

Allt börjar med ett frö

Kaffeplantan börjar sitt liv som ett litet frö som planteras i jorden. Efter tre–fyra år har den vuxit till en stor buske med röda bär som kan skördas och användas till kaffe. Kaffebönorna är i själva verket två kärnor som finns i kaffebäret. De är alltså egentligen inga bönor även om de ser ut som sådana. Typiskt för kaffebusken är att den kan bära både blommor och mogna och omogna bär samtidigt.


Den bästa terrängen

De flesta kaffeplantor odlas högt över havsytan på bergssluttningar eftersom låga temperaturer ger en långsammare mognadsprocess. Och ju längre tid det tar för bären att mogna, desto bättre smak får kaffet. Förutom läget finns det många andra förhållanden som påverkar kaffets smak och kvalitet. Skuggläge, vattning och jordmån är bara några av de faktorer som kaffeodlaren måste vara uppmärksam på för att kunna producera det bästa kaffet.


Dags att skörda

När kaffebären är mogna ska de skördas. En del bönder skördar flera gånger eftersom bären mognar olika snabbt. Kaffebuskarna ger bäst skörd när de är 3–9 år gamla. I många länder handplockas bären. På andra ställen har man moderna maskiner som skakar loss bären från buskarna.


Vått eller torrt

Det är bara själva kaffebönan som används i produktionen av kaffe. Därför ska bönorna skiljas från fruktkött och hinnor. Det finns två olika metoder för att lossa bönorna från fruktköttet: den våta och den torra. Den våta metoden är skonsammare än den torra, men dyrare och kräver stora vattenmängder. Den våta metoden ger bönorna en frisk och syrlig smak på grund av jäsningsprocessen.


Den våta metoden

Kaffebären transporteras med rinnande vatten till en skalmaskin som avlägsnar fruktköttet men lämnar kvar en liten pergamenthinna som innehåller glukos. Bönorna förs vidare till en fermenteringstank där de får genomgå en kontrollerad jäsprocess som möjliggörs av glukosen. Sedan tvättas bönorna i rent vatten och torkas i solen i fyra–fem dagar eller i torkmaskin en dag. Till sist avlägsnas pergamenthinnan och bönorna sorteras efter kvalitetsnivå.


Den torra metoden

Med den torra metoden, som är den äldsta, läggs de hela kaffebären i ett tunt lager i solen och får ligga där i två–tre veckor. Bären vänds flera gånger om dagen så att de kan torkas jämnt runt om. Till natten samlas de ihop och täcks över för att inte dra åt sig fukt. När fruktköttet har torkat förs bären till skalmaskinen, där fruktkött och hinnor avlägsnas. Sedan sorteras bönorna efter storlek och kvalitet och görs i ordning för att skeppas iväg.


Vi smakar innan vi köper

Så snart en sändning kaffe är klar att skickas från kaffebonden får BKI ett prov som vi provsmakar innan vi lägger vår slutliga order. Faktum är att råkaffet testas hela tre gånger av BKI:s egna kaffeexperter innan det rostas och mals. Kaffet testas ännu en gång innan det skickas ut till butikerna, så att vi kan vara säkra på att våra kunder får bästa möjliga kvalitet.

Läs mer om BKI:s kvalitetssäkring här


Från grönt till brunt

På BKI använder vi två olika slags rostningsmaskiner när vi ska rosta vårt kaffe – en skålrost och en trumrost. Våra professionella kafferostare håller hela tiden ett vakande öga på processen så att bönorna får precis rätt rostningsgrad. Bönorna kontrolleras på en färgskala och när det önskade resultatet har uppnåtts hälls vatten över bönorna för att avbryta rostningen. Bönor som ska packas hela är nu klara att paketeras. Bönor som ska förmalas hamnar i stället i en lufttät silo för avgasning.


Kaffepåsarna sprängs inte i luften

Efter rostningen hamnar bönorna i silon för avgasning. Vid rostningen omvandlas ämnen i bönorna till kolsyra, som avges kontinuerligt när rostningen börjar. Om man inte släpper ut kolsyran ur kaffet innan det packas blir emballaget uppblåst och kan eventuellt explodera. Under avgasningen är det viktigt att silon är lufttät så att de eteriska oljorna i kaffet inte kommer i kontakt med syre, eftersom det då kan härskna. Då förlorar kaffet smak och nyanser.


Först til kvarn

Efter fyra timmars avgasning är bönorna klara att hamna i kvarnen. Beronde på vilken slutprodukt man önskar mals kaffet fint, mellan eller grovt. Genom stickprover ser vi till att alla produkter blir jämnt malda varje gång. Här kan vi testa vattnets genomloppstid. Det är viktigt att det inte tar för lång tid för vattnet att rinna genom kaffet, så att det inte blir för tunt, för kraftigt eller för bittert. Sedan kan kaffet förpackas i påsar, och skickas ut till butikerne.Tillbaka till toppen