Kaffet som handelsvara

Kaffekunskap / Kaffet som handelsvara

Kaffe som råvara

Råvaran kaffe odlas i ett begränsat antal länder runt ekvatorn. Arbetet industrialiseras så sakta, men till stora delar sker det fortfarande manuellt. Cirka 30 miljoner människor beräknas leva av kaffet. Produktionen påverkas av klimatet och dåligt väder kan resultera i dåliga skördar. Eftersom det går tre till fem år från det att kaffet planteras tills det kan skördas tar det tid att ställa om produktionen. Allt detta är faktorer som påverkar utbudet av kaffe.


Näst viktigaste handelsvara

Kaffe är en råvara som handlas på börsen. Den internationella kaffemarknaden domineras av sorterna robusta och arabica. Arabicabönorna handlas på råvarubörsen i New York och robusta på Londonbörsen. Kaffepriset är känsligt för spekulation men påverkas först och främst av utbud och efterfrågan. Eftersom kaffet handlas i dollar påverkas det slutliga kaffepriset här i Skandinavien också av dollarkursen. Sett till omsättning i dollar är kaffe världens andra största handelsvara, efter olja.Tillbaka till toppen