Kaffets kvalitet

Kaffekunskap / Kaffets kvalitet

BKI levererar produkter som håller samma höga och jämna kvalitet varje gång. Även om smaken på de kaffesorter vi använder kan variera från skörd till skörd är smaken på våra kaffeblandningar konstant. Läs mer här om varför:

Blandingar

BKI:s kaffeblandningar ska smaka likadant varje gång – oavsett omständigheterna. Alla våra blandningar är kvalitetskaffe sammansatt av de finaste sorterna från världens bästa kaffeområden. Kaffe är en naturprodukt och vi kan inte kontrollera hur klimatet påverkar kaffets smak. Därför kan smaken på bönorna variera från skörd till skörd. Av samma skäl är våra kaffeexperters främsta uppgift att välja ut de bästa bönorna så att kaffet får precis den äkta BKI-smak som kaffedrickarna förväntar sig.


Rena kaffesorter

Våra rena kaffesorter består av bönor som kommer enbart från Java, Kenya eller Etiopien. Deras smak är ursprungstypisk, men det kan finnas små variationer. Väderväxlingar kan påverka skörden, vilket i sin tur kan leda till små förändringar i smaken – och det är också det som är en del av charmen med rena naturprodukter. Kvaliteten är dock alltid i topp tack vare vår grundliga kvalitetssäkring. Allt vårt kaffe lever alltid upp till de högsta standarder och vi kontrollerar varje sändning bönor.


Bara allra högsta kvalitet

På de här sidorna kan du läsa om alla de omständigheter som påverkar kaffets smak och kvalitet. Väder, sol, skugga, jordmån, skörd och mycket annat. Från det att bönorna planteras tills de packas i paket finns ett mycket stort antal faktorer som kan påverka kvaliteten på det färdiga kaffet. Därför är det viktigt för oss att se till att alla våra produkter motsvarar vår höga standard.


Kvalitetskontroll

Vi har stränga regler för kvalitetskontroll och är certifierade inom livsmedelssäkerhet och kvalitetsledning. Ett av de viktigaste leden i vår process är att smaktesta kaffet flera gånger innan det slutligt resultat.Vårt kaffe lever alltid upp till de högsta standarder och vi kontrollerar varje sändning bönor.


Provsmakning av kaffet

Våra kaffeexperter utvärderar allt kaffe minst tre gånger innan det skickas från BKI, så att vi är säkra på att kunna leverera bästa kvalitet varje gång. Första delen i testet är en visuell bedömning. Ser kaffet gott ut? Dessutom kontrollerar vi att bönorna blir jämnt rostade. Kaffet provsmakas. Den som smakar suger upp det från en sked för att få med mer syre, och det är helt ok att sörpla! Experterna bedömer smakens syrlighet, fyllighet och arom. Smakpanelens deltagande får löpande göra tester av sitt smaksinne, eftersom det är mycket viktigt att de kan känna alla nyanser i kaffet.
 


Tilbage til toppen