Kaffets botanik

Kaffeviden / Kaffets botanik

Kaffesläkten (Coffea) tillhör familjen måreväxter (Rubiaceae). Det finns ett stort antal sorter, men de vanligaste är arabica (Coffea arabica Linné) och robusta (Coffea canephora Pierre). Dessa är också de enda sorter vi använder hos BKI.

Arabica

Arabicakaffet kommer ursprungligen från Etiopen och sägs utgöra omkring två tredjedelar av den globala kaffeproduktionen. Arabica odlas framför allt i Latinamerika och Central- och Östafrika, Indien och Indonesien, och sorten är känd för sin milda, friska och syrliga smak.


Arabicaträdet

Arabicakaffeplantan får röda, ovala frukter som har en mognadsperiod på åtta till tio månader. Normalt innehåller varje frukt två kaffebönor som har ett koffeininnehåll på 0,8–1,4 procent, och växten ger ett årligt utbyte på 1 500–3 000 kilo bönor/hektar. Det betyder att varje kaffebuske ger ungefär 1 kilo bönor om året. Arabica betraktas som det "äkta kaffet" och är den klart dominerande kaffesorten i Skandinavien.Robusta

Robustakaffet kommer från Kongo och odlas mest i Väst- och Centralafrika och Sydostasien. I Vietnam, som är världens näst största kaffeproducent, odlas till exempel enbart robustakaffe. Precis som namnet antyder är robusta mycket motståndskraftigt mot sjukdomar och insektsangrepp och kan odlas i mindre gynnsamma klimat och jordmåner än arabica.


Robustaträdet

Robustaträdet kan bli upp till 10 meter högt och får röda frukter som mognar på sex till åtta månader. Trädet ger ett utbyte på 2 300–4 000 kg/hektar, vilket svarar mot cirka 1,6 kg per träd. Bönorna har ett högt kaffeinnehåll på 1,7–4 procent. Robusta odlas oftast på lägre höjd än Arabica. Där är det varmare och därför mognar bären snabbare. Den korta mognadstiden gör att bären inte utvecklar lika många aromämnen.


Arabica eller Robusta

Faktum är att robustabönor bara innehåller en tredjedel av de aromämnen som kan finnas i arabicabönor. Bönan är alltså mindre nyanserad men har i gengäld god fyllighet och kan användas i kraftfulla kaffeblandningar. På den internationella marknaden är robusta inte lika eftertraktat som arabica, men exempelvis i Italien – ett land med en stark kaffetradition – är robustakaffet ovärderligt eftersom det bidrar till den kraftiga smaken i espresso.Tillbaka till toppen