GOTT BKI KAFFE I MILJÖVÄNLIGA KAFFEPÅSAR


Fler och fler verksamheter fokuserar i dag på hållbarhet och miljövänliga lösningar, som du säkert själv har märkt på din arbetsplats. Vare sig det handlar om produktion, konsumtion eller något helt annat så är hållbarhet inte längre ett val utan helt enkelt en nödvändighet.


När du väljer BKI:s goda kaffe stöttar du inte bara en hållbar samhällsutveckling utan visar också ett individuellt ansvarstagande. Ditt vardagliga val är en del av en medveten livsstil som möjliggör att du kan dricka gott kaffe med gott samvete. Tillsammans med vår folieleverantör PolyPrint har vi nämligen utvecklat en folie som 1) kan återvinnas som plast, 2) innebär ett metallfritt samt minskat materialförbruk samt 3) säkerställer bästa lagring av kaffet.
 

5 fördelar med återvinningsbara förpackningar – för dig och för miljön

 1. Folien består nu endast av 2-lagers folie från tidigare 3-lagers.
 2. PP och PE som kommer från samma plastfamilj och därför kan källsorteras tillsammans.
 3. Det nya tunnare emballage minskar materialförbruket med 15% per kaffepåse.
 4. Foliens högbarriär OPP skyddar från syre och vatten, så att den höga kvalitéten samt goda smaken bibehålls.
 5. Folien kan sorteras som mjukplast.
   


Låt oss skapa en hållbar utveckling tillsammans

Den miljövänliga folien från BKI är tunnare och därmed minskas plastanvändningen inte bara i produktionen utan också hos era verksamheter. Dagligen slängs det redan mycket plast hos svenska arbetsplatser. Vi kan hjälpa er att reducera den mängden och ta ett ytterligare steg i rätt riktning genom att använda våra kaffepåsar som är återvinningsbara. Det mellersta metallagret som finns i standard kaffepåsar är borttaget, 2-lagersplasten återvinns och källsorteras som mjuk plast.

Så här kan våra nya kaffepåsar återvinnas

För att våra kaffepåsar skall kunna återvinnas, måste de först källsorteras som mjuk plast. På så sätt kan de göra nytta i produktion av andra produkter. Kaffepåsarna kan bland annat återvinnas till produktion av plastemballage, lastpallar, skyltar, soppåsar, bärkassar, sovsäcksfyllning och fleecekläder. Det vill säga produkter som inte kommer i direkt kontakt med livsmedel eftersom EU har förbjudit användning av återvunnen plast i livsmedelsbranschen fram tills dess att teknologin finns till en bättre sortering.
 


Ställer du (hållbarhets)krav på din kaffeleverantör?

Om du inte redan ställer krav på din kaffeleverantör så bör du det NU. Vi ställer nämligen höga krav på oss själva, både när det gäller kvalitet och service, men särskilt när det gäller hållbarhet. Valet att fokusera på att utveckla folie som fyller ännu fler hållbarhets- och återvinningskriterier går i hand med vårt CRS-program där vi stödjer FN:s globala mål nummer 12: hållbar konsumtion och produktion. Detta världsmål handlar om att uppnå en hållbar utveckling vilket kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra produktion och konsumtion av varor och resurser.

Utvecklingen av BKI:s återvinningsbara folie är därför inte en enskild åtgärd. Vi har förfinat och kontinuerligt utvecklat vår anläggning till sådana åtgärder under en lång period och inom en snar framtid kan du fortsättningsvis förvänta dig ytterligare åtaganden från BKI:s sida för att minska miljöpåverkan.

Vi hoppas att du och din arbetsplats vill göra oss sällskap mot en mer hållbar inriktning.


Teknisk data för den nya folietypen:

 • Oförändrad barriär som skyddar kaffet från syre och vatten, därav garanterar vi alltid samma goda kaffe och hållbarhet
 • Har ett OPP-lager med hög barriär som har samma eller bättre barriäregenskaper än aluminiumfolie eller metalliserad aluminiumfilm
 • Utesluter risk att förväxlas med aluminiumfolie vid avfallssortering
 • Folien innehåller endast polyolefinplast: polyeten och polypropen
 • Kan kasseras och återanvändas som en blandad polyolefin.

BKI:s nya folietyp har testats och miljö- och klimatberäkningar har genomförts av DTI (danska Teknologiska Institutet). Mer detaljerad teknisk information om den nya folietypen kan fås genom att kontakta oss här.


Tillbaka till toppen