Cookies

Cookies
Genom att använda BKI’s hemsida accepterar du att vi använder cookies.

Vad är en cookie?
Cookies används idag av stort sett alla hemsidor. I många fall är cookies nödvändiga för att kunna få fram en tjänst på hemsidan.
En cookie är en liten datafil som hemsidan sparar på användarens dator för att kunna känna igen datorn. Cookies kan bl.a. användas till att ta fram statistik över användarens bruk av hemsidan.
En cookie är en passiv fil och kan inte samla in information från användarens dator, sprida datorvirus eller andra skadliga program.

Cookies på BKI
På BKI’s hemsida använder vi cookies för att förbättra användarvänligheten och för att se hur vår hemsida används. Informationen kan inte kopplas till namngivna användare.

Vilken sorts cookies?
Google Analytics samlar in data om trafiken på vår hemsida. Det är data om vilka sidor och delar på sidorna som används mest. Webredaktionen använder statistiken från Google Analytics till att förbättra användarvänligheten på sidan.

Hur tar jag bort cookies?
När du besöker www.bki-kaffe.se accepterar du cookies, men du kan alltid ta bort dem igen under din browsers internetinställningar.

Varför informerar vi om cookies?
Alla svenska hemsidor är skyldiga att informera om vilka cookies som tillämpas på användarnas datorer. Informationen skall stämma överens med ”krav kring information och samtycke vid lagring av och tillgång till upplysningar i slutanvändarens terminalutrustning”

Ytterligare frågor
Du är välkommen att kontakta webredaktionen på bki@bki.dk ifall du har ytterligare frågor angående cookies på vår hemsida.
 


Tillbaka till toppen