GDPR på hemsidan

För att ge dig den bästa möjliga service när du kontaktar oss eller ställer frågor, vid en reklamation eller annat via vårt kontaktförmulär, finner du nedan hur vi behandlar dina persondatauppgifter säkert och konfidentiellt.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar och lagrar upplysningarna.

Vi samlar endast in de persondataupplysningar som är nödvändiga.

Syfte

Upplysningarna skall användas för att identifiera dig och för att vi skall sända dig ett svar på din förfrågan.

Lagringsperiod

Upplysningarna lagras så länge det är nödvändigt för ett svar eller uppföljning.

Spridning av uppgifter

Vi sprider inte vidare dina persondatauppgifter till 3:e part. BKI Foods är ett certifierat livsmedelsföretag och därför kan det finnas tillfällen då livsmedelsverket eller den instans som certifierar vill se registreringen.

Invändningar och klagomål

Du har rätt att få upplysningar om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har dessutom rätt att komma med invändningar mot att upplysningarna används, be oss om ändringar eller borttagning.

 


Tillbaka till toppen