BKI:s ansvarstagande i samhället (CSR)

Socialt Ansvar (CSR: Corporate Social Responsibility)
På BKI anser vi att vårt ansvarsarbete ska vara en integrerad del av vår dagliga verksamhet och vårt mål är att göra en positiv påverkan på vår omvärld. Idag och i framtiden. Därför koncentrerar vi våra ansträngningar på de områden som är viktiga för vår verksamhet och vår påverkan. Vårt samhällsansvar bygger på tre pelare:

• Supply chain management
• Miljö / Klimat
• Medarbetare

Vår ambition är att vidareutveckla vårt arbete med företagets ansvar så det skapar större värde för oss, våra kunder och samhället. Vi har kommit långt med vårt arbete med företagets ansvar, men det finns fortfarande områden där vi kan förbättra oss.
 


Tillbaka till toppen